Pravila privatnosti

OPŠTI USLOVI ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

OPŠTE ODREDBE

Opšti uslovi zaštite ličnih podataka odnose ne na lične podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korišćenjem web stranice www.brandpoint.rs obrađeni, odnosno prikupljeni i sačuvani od strane BRAND POINT D.O.O. Jurija Gagarina 231, Beograd, PIB 109379528 (dalje u tekstu: BRAND POINT D.O.O.) od korisnika fizičkog lica kao ispitanika. BRAND POINT D.O.O. lične podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih porudžbina kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, primene sistema nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
BRAND POINT D.O.O. kao pružalac usluga web stranice www.brandpoint.rs zauzima se za zaštitu privatnosti i ličnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opšte uslove poslovanja kako bi lakše razumeli koje podatke BRAND POINT D.O.O. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.
Ukoliko korisnik ima bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka, može se obratiti lično BRAND POINT D.O.O. na adresu elektronske pošte [email protected]
Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opše uslove zaštite ličnih podataka. Davanjem ličnih podataka putem web stranice www.brandpoint.rs i pristankom na Opšte uslove poslovanja putem web stranice www.brandpoint.rs korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže s Opštim uslovima zaštite ličnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korišćenje svojih ličnih podataka u skladu s Opštim uslovima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Opštim uslovima poslovanja i Opštim uslovima zaštite ličnih podataka, dužan je da napusti i ne koristiti web stranicu www.brandpoint.rs
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Opštim uslovima zaštite ličnih podataka primenjuju se Opšti uslovi poslovanja web stranice www.brandpoint.rs.

PROMENE OPŠTIH USLOVA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

BRAND POINT D.O.O. može da izmeni ili dopuni Opšte uslove zaštite ličnih podataka u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na web stranici www.brandpoint.rs. Izmene i dopune Opštih uslova zaštite ličnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.brandpoint.rs.
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obavezan da pre svakog davanja ličnih podataka pregleda i prouči važeće Opšte uslove zaštite ličnih podataka koji su dostupni na web stranici www.brandpoint.rs.

LIČNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Na internet stranici www.brandpoint.rs BRAND POINT D.O.O. prikuplja sledeće lične podatke ispitanika: ime i prezime, lozinka, broj telefona, adresa, adresa elektronske pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, pol, zanimanje, datum rođenja, ima firme i PIB samo za pravna lica.
Uvid u lične podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svog opisa posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa BRAND POINT D.O.O. sledeće osobe: pravna lica koja učestvuju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su kuriske službe dostave, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa BRAND POINT D.O.O., javne ustanove koje zahtevaju dostavu ličnih podataka u skladu sa propisima koji obavezuju BRAND POINT D.O.O., a o čemu BRAND POINT D.O.O. vodi evidenciju o ličnim podacima.
Kupac daje saglasnost da BRAND POINT D.O.O. može da obrađuje date lične podatke za potrebe ličnih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obaveštavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informisanja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. BRAND POINT D.O.O. navedene podatke može da deli sa trećim licima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i BRAND POINT D.O.O. te sprečavanja eventualnih zloupotreba, potrebe što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga BRAND POINT D.O.O. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. BRAND POINT D.O.O. će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno u svrhe predviđene ovim Opštim uslovima poslovanja. 
BRAND POINT D.O.O. će osigurati da se lični podaci korisnika drže na sigurnom mestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašćeno korišćenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmena ličnih podataka), kom mogu da pristupe samo ovlašćene lica BRAND POINT D.O.O. 
BRAND POINT D.O.O. se obavezuje da korisnicima omogući pristup njihovim ličnim podacima koje poseduje kako bi osiguralo da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani. 
Ukoliko korisnici zatraže ispravku ili brisanje njihovih ličnih podataka, BRAND POINT D.O.O. će takve podatke izmeniti ili ukloniti. 
BRAND POINT D.O.O. potrebne ličine podatke prosleđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke porudžbine kupca ili za potrebe adresiranja štampanog reklamnog materijala.
BRAND POINT D.O.O. ne snima niti čuva transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. 
BRAND POINT D.O.O. će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno u svrhe predviđene ovim Opštim uslovima poslovanja.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.brandpoint.rs kao što su otvaranje korisničkog računa, korišćenje internet prodavnice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, učestvovanje u konkursima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, BRAND POINT D.O.O. može od korisnika da zatražiti davanje određenih dodatnih ličnih podataka. U tom slučaju, pre davanja dodatnih ličnih podataka korisnik je u obavezi da proučiti Opšte uslove zaštite ličnih podataka i pristane na njihovu primenu u odnosu na dodatne podatke.
U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki od traženih podataka se određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne pruži obavezne podatke za aktivnost koja ih zahteva, istom neće biti dopušteno da se uključi u tu aktivnost.
BRAND POINT D.O.O. prikuplja i koristi ličine podatke kako bi korisnicima omogućio korišćenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.brandpoint.rs, unapredio rad web stranice www.brandpoint.rs, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike u cilju slanja marketinških obaveštenja, poboljšao oglašivačke i promotivne aktivnosti i analizirao upotrebu internet stranice www.brandpoint.rs. Takođe, lični podaci mogu da se koriste za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka i uspostavljanje kontakta s korisnicima.
Davanjem ličnih podataka i prihvatanjem Opštih uslova zaštite ličnih podataka korisnik pristaje da ga BRAND POINT D.O.O. obaveštava o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE LIČNIH PODATAKA

Davanjem ličnih podataka na osnovu Opštih uslova zaštite ličnih podataka korisnik pristaje da njegove lične podatke BRAND POINT D.O.O. daje na korišćenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, sprovođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te slanja marketinških obaveštenja.
Bilo kakvo drugo davanje ličnih podataka trećim osobama može da se sprovodi isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVKE LIČNIH PODATAKA

BRAND POINT D.O.O. smatra da svaki ispitanik treba da ima mogućnost da osigura ispravnost, tačnost i ažuriranost svojih ličnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi lični podaci nepotpuni, netačni ili nisu ažurirani, može da kontaktira BRAND POINT D.O.O. slanjem elektronske poruke na [email protected] i da zatraži odgovarajuću dopunu, izmenu ili brisanje ličnih podataka.
BRAND POINT D.O.O. preporučuje korisnicima da u slučaju promene ličnih podataka, iste što pre ažuriraju. Takođe, korisnici mogu da zatraže brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

BRAND POINT D.O.O. izričito se zalaže za zaštitu ličnih podataka i preduzelo je različite mere opreza u svrhu zaštite ličnih podataka korisnika. Korisnik ličnim podacima na web stranici www.brandpoint.rs može da pristupi pomoću lozinke i adrese elektronske pošte.

POVERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opšti uslovi zaštite ličnih podataka odnose se samo na upotrebu i korišćenje podataka koje BRAND POINT D.O.O. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima može da se pristupi putem web stranice www.brandpoint.rs imaju svoje izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korišćenja i objavljivanja. Ukoliko preko web stranice www.brandpoint.rs korisnik poseti jednu ili više drugih web stranica, BRAND POINT D.O.O. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o poverljivosti podataka te stranice. BRAND POINT D.O.O. nije odgovorno za načine i uslove rada trećih strana.

OSTALI PODACI

Osim ličnih podataka, BRAND POINT D.O.O. može od korisnika da zatraži i druge podatke kojima isti ne može da se identifikuje pa se ne smatraju ličnim podacima (na primer podaci o načinu korišćenja stranica, računara, internet pretraživača, interesovanjima, hobijima, aktivnostima), a koje BRAND POINT D.O.O. omogućavaju kvalitetnije, preciznije i personalnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice i dodatno usmeravanje i prilagođavanje njenog sadržaja korisnicima. Na osnovu tih podataka BRAND POINT D.O.O. saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

PRIVATNOST KORISNIKA

BRAND POINT D.O.O. obaveštava korisnike da web stranica www.brandpoint.rs koristi kolačiće (cookies) kako bi mogla da osigura najbolji mogući kvalitet usluge.
Kolačići u pretraživaču korisnika omogućavaju BRAND POINT D.O.O. da osigura rad svih funkcija internet portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom poseta stalno poboljšava internet portal.
Na koji način se kolačići (cookies) čuvaju, korisnik može da podesi u podešavanjima svog pretraživača. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledanja web portala, BRAND POINT D.O.O. mora da sačuva na računaru korisnika malu količinu informacija (kolačića - engl. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, ali prema regulacijama Evropske unije od 25.03.2011. BRAND POINT D.O.O. je obavezno da pre čuvanja kolačića zatraži pristanak korisnika. Korišćenjem web stranice www.brandpoint.rs korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može da pregleda web stranicu, ali mu neke od njenih mogućnosti mogu biti nedostupne.