Opšti uslovi poslovanja

OSNOVNI PODACI O PRODAVCU

Naziv: BRAND POINT d.o.o.
Sedište: Jurija Gagarina 231, 11070 Novi Beograd
Odgovorno lice: Davor Maras
PIB: 109379528
MB: 21171646
Šifra delatnosti: 4690
Poslovna banka i broj žiro-računa: UniCredit Bank 170-30027597000-13
Broj telefona: +381 (11) 4002 369
Kontakt email adresa: [email protected]

 

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo BRAND POINT d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.brandpoint.rs obaveštava da se prodaja robe putem internet sajta www.brandpoint.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva BRAND POINT d.o.o., Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 231, matični broj 21171646, PIB: 109379528 i da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.brandpoint.rs smatra prodajom na daljinu.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s BRAND POINT d.o.o., Jurija Gagarina 231, Novi Beograd, PIB: 109379528 (dalje u tekstu: BRAND POINT d.o.o.) u svojstvu prodavca. 

Pravna lica kao kupci podležu primeni Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, pa se na njih ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opšti uslovi poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u delu koji se odnosi na glavna obeležja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cenu proizvoda, način plaćanja i slanje proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opšte informacije, garancija i servisne usluge, klub kupaca, odricanje od odgovornosti te momenat sklapanja ugovora. Prodavac može da prema svom izboru omogući pravnoj osobi u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.brandpoint.rs, isto kao i svaki kupac i posetilac web stranice www.brandpoint.rs
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.brandpoint.rs regulisano je u skladu sa zakonskim odredbama. Sklapanje ugovora putem web stranice www.brandpoint.rs predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi Opšti uslovi poslovanja predstavljaju i predugovorno obaveštenje, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili deluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, preduzetničke ili profesionalne delatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora i za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.
Sredstva komunikacije na daljinu su sva sredstva koja se bez fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronska pošta. 
Ugovor je sklopljen kada kupac prihvati ponudu prodavca, stoga sve navedeno na web stranicama www.brandpoint.rs predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavac može da raskine ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cenu i nije dužan da izvrši isporuku proizvoda do trenutka prijema uplate kupoprodajne cene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavcu, prodavac će ponoviti dostavu još jednom i nakon sveukupno 2 neuspela pokušaja dostave, prodavac više neće ponavljati druge dostave već će ponuditi kupcu da sam preuzme pošiljku na adresi HOUSE OF SAMSONITE, Mercator centar, Bulevar umetnosti 4, 11070 Novi Beograd.

Sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja su i Opšti uslovi zaštite ličnih podataka.
Sadržaj web stranice www.brandpoint.rs je dostupan na srpskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je srpski jezik.

GLAVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Kupac se upoznaje sa glavnim karakteristikama proizvoda na web stranici www.brandpoint.rs

Roba koja se prodaje putem websajta www.brandpoint.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom. Saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano u Opštim pravilima poslovanja. Prodajna cena robe je naznačena uz svaki artikal, a mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na www.brandpoint.s Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Slike ne moraju biti 100% identične proizvodima. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.

BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo izmene informacija, uključujući i one o ceni proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se i opis glavnih obeležja proizvoda, njegova cena izražena s PDV-om u dinarima. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude imaju važnost isključivo u trenutku porudžbine i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama BRAND POINT d.o.o. www.brandpoint.rs ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan da upiše sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumeo Opšte uslove poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to porudžbina sa obavezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. BRAND POINT d.o.o. ne odgovara za troškove korišćenja računarske opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će putem elektronske pošte biti obavešten o potvrdi porudžbine (prijemom elektronske poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke. 
U slučaju da BRAND POINT d.o.o. iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da isporuči neki od naručenih proizvoda, sa kupcem će, telefonom ili elektronskom porukom, u kontakt stupiti zaposleni BRAND POINT d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda. 
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i na račun maloletnih lica ili osoba lišenih poslovnih sposobnosti (potpuno ili delimično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.
Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na osnovu fotografije i osnovnog opisa proizvoda. Fotografije su ilustrativne prirode i ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mesta u svetu. 
1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijumima. Upisom određenog pojma u "Pretraživanje" pojaviće se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može da izabere određeni proizvod koji ga zanima i da pročita dostupan opis proizvoda kako bi mogao da samostalno donese odluku da li proizvod odgovara njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda BRAND POINT d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.
2. Porudžbina proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu "Dodaj u korpu" odabrani proizvod dodaje se u korpu. Stavljanjem proizvoda u korpu, proizvod nije rezervisan niti naručen niti kupljen. Kupac može da nastavi da dodaje proizvode klikom na „Nastavi kupovinu“ ili da izvrši pregled korpe klikom na „Pregledaj korpu“ ili da završi proces odabira proizvoda klikom na „Završi kupovinu“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na "Završi kupovinu“ biće preusmeren na stranicu gde odabira način plaćanja, način dostave, unosi promo kôd ukoliko poseduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun. Kupovinu nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Slažem se s Opštim uslovima poslovanja" čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumeo ove Opšte uslove poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da porudžbina uključuje obavezu plaćanja“. Klikom na „Promeni sadržaj korpe“ kupac može da izmeni sadržaj korpe. Ukoliko se kupac slaže s kupovinom proizvoda koji su u korpi može da klikne na ikonicu „Plati“. Nakon što kupac pritiskom na ikonicu "Plati" izvrši porudžbinu, prodavac će na adresu elektronske pošte kupca poslati Opšte uslove poslovanja zajedno s potvrdom i brojem porudžbine kojom potvrđuje da je porudžbina kupca primljena i u procesu je obrade. 
3. Prodavac će kupcu poslati na adresu njegove elektronske pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno sa potvrdom da je porudžbina poslata ili da kupac pošiljku može preuzeti u jednoj od prodavnica BRAND POINT d.o.o. u roku od 5 radnih dana te uputstvo o preuzimanju u kojoj je naznačena adresa prodajnog mesta.
4. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedelja i neradni dani se ne računaju) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani se ne računaju) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po prijemu, dužan je da o tome obavesti BRAND POINT d.o.o. na adresu elektronske pošte [email protected]
5. Ukoliko kupac nije dobio potvrdu kupovine putem elektronske pošte u roku od 72 časa ili nije u mogućnosti da pristupi usluzi na način naveden u elektronskoj poruci, dužan je da kontaktira prodavca na adresu elektronske pošte [email protected]
6. U slučaju da BRAND POINT d.o.o. iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da isporuči neki od naručenih proizvoda, sa kupcem će, telefonom ili elektronskom porukom, u kontakt stupiti zaposleni BRAND POINT d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.
7. U slučaju problema ili nejasnoća tokom porudžbine kupac može da kontaktira BRAND POINT d.o.o. na adresu elektronske pošte [email protected] ili na broj telefona  011/4002 741 svakog radnog dana (subota, nedelja i neradni dani se ne računaju) u periodu od 8 do 16 časova.

CENA PROIZVODA, NAČINI PLAĆANJA I SLANJE PROIZVODA

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Srbija i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih. Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Plaćanje pouzećem (po prispeću pošiljke) - omogućava kupcu da iznos porudžbine plati dostavljaču (predstavniku službe kurirske dostave) prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini.

Uplatom na račun (plaćanjem putem opšte uplatnice) – na adresu elektronske pošte navedenu kod porudžbine šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba da uplati iznos porudžbine. Kupac može da izvrši plaćanje korišćenjem internet bankarstva ili uplatom u ekspozituri banke, poštanskom šalteru i sl. Nakon prijema uplate kupca, šalju se poručeni proizvodi na adresu koju je kupac naznačio u porudžbenici.
Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvatanja ponude od strane kupca, a proizvod će biti prosleđen kurirskoj službi dostave u roku 2 radna dana (subota, nedelja i neradni dani se ne računaju) po prijemu uplate kupoprodajne cene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.
Ukoliko kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvatanja ponude, a proizvod će biti prosleđen kurirskoj službi dostave u roku 2 radna dana (subota, nedelja i neradni dani su ne računaju) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Srbije u roku od 1-3 radna dana (subota, nedelja i neradni dani se ne računaju) od predaje proizvoda kurirskoj službi dostave. U slučaju kašnjenja isporuke, kupac ima pravo da odustane od kupovine, i u tom slučaju će sav novac biti vraćen.
Račun R1 kupac je dužan da zatraži prilikom ispunjavanja porudžbine - naknadni zahtevi za R1 računom neće biti uvaženi.
Ukoliko se plaćanje vrši uplatom na račun (opštom uplatnicom, virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan da isključivo koristi podatke za uplatu koje primi elektronskom poštom od strane BRAND POINT d.o.o.
Ugovorena kupoprodajna cena uključuje sve poreze i naknade i izražena je u dinarima.

Izjava o konverzijama

Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.
 
Please note that all payments will be effected in the Serbian currency – dinar (RSD). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. Once when transaction is settled the already converted amount will be converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our website.
 

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA

Izvršenu porudžbinu, BRAND POINT d.o.o. dostavlja u rokovima navedenim pod „Cena proizvoda, načini plaćanja i slanje proizvoda“. Dostava proizvoda vrši se putem dostavne službe D-Express.
Kupac može pošiljku preuzeti lično u roku od 5 radnih dana (neradni dani prodavnica se ne računaju) u jednom od prodajnih mesta BRAND POINT d.o.o. koje se nalaze na adresama:


House of Samsonite, Čika Ljubina 7, Beograd
House of Samsonite, Mercator centar, Bulevar umetnosti 4, Novi Beograd
Samsonite, Shopping centar Ušće, Bulevar Mihaila Pupina 6, I sprat, Novi Beograd
Samsonite, Ada Mall, Radnička 9, I sprat, Beograd
House of Samsonite, Mercator centar, Bulevar oslobođenja 102, 21000 Novi Sad

BRAND POINT d.o.o. pre svake isporuke, odnosno predaje proizvoda proverava ispravnost naručenog proizvoda. 

 

TROŠKOVI DOSTAVE

Dostava je besplatna za bilo koju naručenu pošiljku. BRAND POINT d.o.o. dostavu vrši samo na teritoriji Republike Srbije. Dostavu pošiljki vrši kurirska služba dostave D-Express. Kupci su dužni da pošiljku preuzmu i pregledaju pred dostavljačem, odnosno pred osobom koju odredi BRAND POINT d.o.o. ako je ugovoreno preuzimanje robe od jednom od prodajnih mesta BRAND POINT d.o.o., a sve kako bi se izbegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave ili primopredaje. Ukoliko BRAND POINT d.o.o. nije u mogućnosti da isporuči poručeni proizvod, o tome će obavestiti kupca. Kupac može da prekine porudžbinu ili da eventualno pričeka dok proizvod bude ponovo dostupan. Ukoliko BRAND POINT d.o.o. nije u mogućnosti da isporuči proizvod u ugovorenom dostavnom roku, u obavezi je da obavesti kupca o tome, koji mu je dužan da ostavi naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac ne preuzne proizvod ili odbije da preuzme proizvod bez valjanog razloga, BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo da zahteva nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

 

OPŠTE INFORMACIJE

Korisnici odnosno kupci su dužni da se pre početka korišćenja web stranice www.brandpoint.rs (u daljem tekstu: web stranice) vlasnika BRAND POINT d.o.o. u potpunosti upoznaju sa Opštim uslovima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća u vezi sa Opštim uslovima poslovanja, mogu se obratiti na adresu elektronske pošte [email protected]
Pristupanjem web stranici ili korišćenjem bilo kog dela njenog sadržaja korisnik prihvata Opšte uslove poslovanja web stranice www.brandpoint.rs, kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su saglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim licima, te prihvataju sve rizike korišćenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je da prestane sa korišćenjem web stranice i usluga koje se putem nje pružaju.
Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Menjanje, pozajmljivanje, prodavanje ili deljenje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu BRAND POINT d.o.o. 
BRAND POINT d.o.o. omogućava korišćenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema. BRAND POINT d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. BRAND POINT d.o.o. ne može garantovati da korišćenje web stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka. Korisnik je saglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan. 
Korisnici koriste web stranicu na sopstvenu odgovornost. BRAND POINT d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpeti korišćenjem web stranice www.brandpoint.rs. Autori i druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.brandpoint.rs web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja iste. 
BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.brandpoint.rs korisnicima u slučaju procene da se ista koristi na neprikladan način. BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo da odbije pristup web stranici www.brandpoint.rs bilo kome, na osnovu ličnih procena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.brandpoint.rs koristiti na način tako da ne ugrožava resurse i usluge u celosti. Zabranjeno je neprimereno korišćenje web stranice www.brandpoint.rs i takvo korišćenje rezultiraće ukidanjem pristupa istoj. 
Korisnik je dužan da čuva podatke o svom korisničkom računu tajnim, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem svog korisničkog naloga. 
BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo u bilo kom trenutku da izmeni ili dopuni Opšte uslove poslovanja. Promene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.brandpoint.rs. Nastavak pristupanja web stranici ili korišćenja bilo kog dela njenog sadržaja smatraće se pristankom na izmenjene ili dopunjene Opšte uslove poslovanja. BRAND POINT d.o.o. savetuje periodično proveravanje sadržaja Opštih uslova poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promenama.
BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo u bilo kom trenutku i bez prethodne najave da izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njen deo, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje web stranice.
Dužnost je i obaveza korisnika da koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te opštim moralnim i etičkim načelima. BRAND POINT d.o.o. ima pravo u svakom trenutku da izvrši kontrolu sadržaja web stranice kako bi osiguralo poštovanje Opštih uslova poslovanja i pozitivnih propisa. Izmene Opštih uslova poslovanja postaju važeće odmah po objavi na web stranicama www.brandpoint.rs
 

MATERIJALNI NEDOSTACI - REKLAMACIJA

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici. Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda .

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda . Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email [email protected] ili telefon 011/400 23 69 kako bismo Vam poslali ovaj Zahtev ili da isti skinete sa našeg web sajta (link) i da nam ga pošaljete na email [email protected] BRAND POINT D.O.O. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na našem websajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na websajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod. Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

BRAND POINT d.o.o. (dalje: prodavac) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prelaza rizika na kupca (trenutak primopredaje artikla kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prevoznik/služba dostave), bez obzira da li mu je materijalni nedostatak bio poznat. Takođe, isto odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. Pretpostavlja se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest meseci od prelaza rizika na kupca postojao u vreme prelaza rizika, osim ako prodavac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz prirode stvari ili nedostatka.

Nedostatak postoji:
1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata,
3. ako stvar nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane,
4. kad je prodavac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja,
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano da očekuje prema prirodi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavca, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7. ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvima za montažu.
Potrošač je u obavezi da obavesti prodavca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva meseca od dana kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dve godine od prelaza rizika na potrošača. 
Kada se nakon prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao da se otkrije uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od dva meseca počev od dana kada je nedostatak otkrio. 
Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto isteknu dve godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravovremeno obavestio prodavca o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dve godine, računajući od dana slanja obaveštenja prodavcu, osim ako je prodavčevom prevarom kupac bio sprečen da ih ostvari. 
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavac može imati jednu od sledećih obaveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obligacionim odnosima: 
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cene,
4. raskid ugovora.
Prava na osnovu materijalnog nedostatka na stvari regulisana su Zakonom o obligacionim odnosima.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obligacionim odnosima, posebno u delu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovde navedenog u Opštim uslovima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obligacionim odnosima.  

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Rok od 14 dana započinje od dana kada je prodavac potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prevoznik/služba dostave, proizvod predao u posed.
Ukoliko potrošač jednom porudžbinom naruči više komada proizvoda koji treba da budu isporučeni odvojeno, odnosno ukoliko je reč o robi koja se dostavlja u više komada ili iz više pošiljki, rok od 14 dana započinje da teče od dana kada je prodavac potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prevoznik/služba dostave, predao u posed poslednji komad ili poslednju pošiljku proizvoda.
Ukoliko je ugovorena redovna isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje onog dana kada je prodavac potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prevoznik/služba dostave, predao u posed prvi komad ili prvu pošiljku proizvoda.
Ukoliko potrošač ne bude obavešten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 meseci od isteka roka od 14 dana. 
Ako je prodavac dostavio potrošaču obaveštenje o pravu na raskid ugovora u roku od 12 meseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio to obaveštenje.
Da bi potrošač mogao da ostvari pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora da obavesti prodavca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora pre isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom na adresu BRAND POINT d.o.o., Jurina Gagarina 231, 11070 Novi Beograd ili elektronskom poštom na [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte, a potrošač može, po sopstvenom izboru, da koristi i ispod priloženi primer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može da skine ovde. Popunjen, potpisan obrazac, potrebno je poslati na adresu elektronske pošte [email protected]. Potvrdu prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavac dostavlja potrošaču bez odgađanja, elektronskom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka strana je dužna da vrati drugoj strani ono što je primila na osnovu ugovora. Osim kada je prodavac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavac mora da izvrši povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao nazad prodavcu, ako bi o tome prodavac bio obavešten pre prijema robe. Prodavac nije u obavezi da izvrši povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačevog izričitog izbora vrste prevoza/službe dostave koji se razlikuje od najjeftinije vrste standardnog prevoza/službe dostave koji je ponudio prodavac. Prodavac mora da izvrši povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ukoliko potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude u obavazi da plati nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Osim ako je prodavac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora da izvrši povrat robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavestio prodavca o svojoj odluci da raskine ugovor.
Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vreme ako pre isteka roka pošalje robu na adresu sedišta prodavca BRAND POINT d.o.o., Jurija Gagarina 231, 11070 Novi Beograd ili je lično preda prodavcu BRAND POINT d.o.o., odnosno osobi koju isto ovlasti da primi robu, u jednoj od prodavnica prodavca koje se nalaze na adresama: 

House of Samsonite • Čika Ljubina 7, Beograd
House of Samsonite • Mercator centar, Bulevar umetnosti 4, Novi Beograd
Samsonite • Shopping centar Ušće, Bulevar Mihaila Pupina 6, I sprat, Novi Beograd
Samsonite • Ada Mall, Radnička 9, I sprat, Beograd
House of Samsonite • Mercator centar, Bulevar oslobođenja 102, 21000 Novi Sad

Sve direktne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti proizvoda.
Kako bi potrošač utvrdio prirodu, karakteristike i funkcionalnosti robe isti može da postupa sa robom i pregleda robu isključivo na način na koji je to uobičajeno prilikom kupovine robe u prodajnim mestima prodavca. Robu koju kupac namerava da vrati u roku od 14 dana isti ne sme da koristi niti preduzima bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrednost robe.
U periodu u kom potrošač ostvaruje pravo na povrat robe, istu mora da čuva i prema njoj postupa savesno i sa dužnom pažnjom. U slučaju umanjenja vrednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, prodavac će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cene u odnosu na umanjenu vrednosti robe prema ličnoj proceni uzimajući u obzir objektivne kriterijume svakog pojedinačnog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dozvoljeno u sledećim slučajevima kada je:
1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
2. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
3. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomešana s drugim stvarima,
4. potrošač izričito zahtevao posetu trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, pod uslovom da je tokom takve posete, uz one usluge koje je potrošač izričito zatražio, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je neophodna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.
Kada je kupac pravno lice na njega se ne primjenjuje odeljak ovih Opštih uslova poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih lica se primjenjuje Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o elektronskoj trgovini.

 

OBAVEŠTENJE O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore članu 13. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu BRAND POINT d.o.o., Jurija Gagarina 231, 11070 Novi Beograd ili elektronske pošte na adresu [email protected] ili predati lično u poslovnim prostorijama prodavca na adresama:

House of Samsonite • Čika Ljubina 7, Beograd
House of Samsonite • Mercator centar, Bulevar umetnosti 4, Novi Beograd
Samsonite • Shopping centar Ušće, Bulevar Mihaila Pupina 6, I sprat, Novi Beograd
Samsonite • Ada Mall, Radnička 9, I sprat, Beograd
House of Samsonite • Mercator centar, Bulevar oslobođenja 102, 21000 Novi Sad
 

Kako bi BRAND POINT d.o.o. odgovorio potrošaču na pisani prigovor koji nije upućen elektronskom poštom, mole se potrošači da navedu tačne podatke o svom imenu i prezimenu i adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača BRAND POINT d.o.o. zakonski mora da pošalje u pisanoj formi najkasnije u roku 15 dana od dana prijema prigovora.   
U slučaju eventualnog spora BRAND POINT d.o.o. i potrošač će pokušati da spor reše mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće, nadležan je Opštinski građanski sud u Beogradu uz primenu srpskog prava.
Ukoliko potrošač prihvata Opšte uslove poslovanja, isti prihvata i sve druge uslove navedene na web stranici www.brandpoint.rs pa i sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim delom predugovornog obaveštenja ili Opštih uslova poslovanja, isti se moli da ne koristi web stranicu www.brandpoint.rs i ne sklapa ugovor o kupoprodaji. 
BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo izmene ovih Opštih uslova poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opšti uslovi poslovanja su u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Ukoliko je kupac pravno lice, na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravna lica, a na koja se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o elektronskoj trgovini.

GARANCIJA I SERVIS

Ako određeni proizvod ima garanciju ili podleže uslovima servisiranja, isto je navedeno u opisu tog proizvoda. Prava iz garantnog lista mogu se koristiti samo uz podnošenje garantnog lista na uvid i računa i to samo u okviru trajanja garantnog roka. 

KLUB KUPACA

BRAND POINT d.o.o. je izdavalac kartice Kluba lojalnosti "HOUSE OF SAMSONITE klub kartica" (u daljem tekstu: kartica), koja ostaje u njenom trajnom vlasništvu, a čijim izdavanjem korisnici postaju članovi HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca. BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo dodele, ali i pravo uskraćivanja kartice ukoliko se ispostavi da korisnik ne poštuje pravila u pogledu korišćenja kartice. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba koja popuni pristupnicu za dobijanje kartice ličnim podacima u jednoj od prodavnica BRAND POINT d.o.o. Kartica nije prenosiva na drugog korisnika i može se koristiti isključivo u prodavnicama BRAND POINT d.o.o. prilikom kupovine proizvoda. Kartica se izdaje besplatno na neodređeno vreme.

Svaki registrovani kupac stiče status novog člana HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u maloprodajnim objektima SAMSONITE i HOUSE OF SAMSONITE, u periodu od godinu dana, sabiraju. Nakon ostvarivanja kupovine u iznosu preko 50.000 dinara, registrovani kupac automatski prelazi u narednu kategoriju u kojoj dobija definisani procenat popusta. U zavisnosti od iznosa ukupne kupovine koju je ostvario u maloprodajnim objektima SAMSONITE i HOUSE OF SAMSONITE u proteklom periodu od jedne godine, popusti se povećavaju i to prema sledećoj tabeli:

 

PROMET

POPUST

do 50.000 din.

0%

50.001 – 100.000 din.

5%

100.001 – 150.000 din.

10%

150.001 – 200.000 din.

15%

200.001 – 250.000 din.

20%

preko 250.000 din.

25%

 

Popusti se ne mogu odobriti za već snižene artikle ili artikle na akciji. 
Član kluba kupaca / korisnik HOUSE OF SAMSONITE klub kartice ima mogućnost provere perioda validnosti i kategorije odobrenog popusta u maloprodajnim objektima HOUSE OF SAMSONITE. Stanje je registrovano i na odsečku ili slipu dobijenom pri aktivaciji ili korišćenju kartice. Na potvrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.
Nakon isticanja određenog popusta, kupac može da pređe u višu kategoriju ukoliko ostvari iznos prometa za tu kategoriju u periodu od godinu dana. Kupac zadržava postojeći status u periodu od jedne godine nakon sticanja statusa. Nakon isteka tog perioda, ukoliko kupac ne ostvaruje zahtevani promet za kategoriju u kojoj se nalazi, status se umanjuje za jednu kategoriju na dole.
Sticanjem određenog popusnog razreda, kupac ostvaruje pravo da koristi stalni popust za kupovinu svih artikala, koji koristi isključivo nakon kupovine na blagajnama maloprodajnih objekata SAMSONITE i/ili HOUSE OF SAMSONITE u Republici Srbiji i to u skladu sa svojim važećim statusom u trenutku obavljanja kupovine.
Korisnik kartice je dužan da pre izdavanja računa na kasi uruči karticu osoblju kako bi ostvario popust i registrovao kupovinu.
BRAND POINT d.o.o. zadržava pravo na promene ili ukidanje sistema nagrađivanja i popusta, kao i promene pravila korišćenja kartice bez prethodne najave.
U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice najbližem prodajnom mestu SAMSONITE i/ili HOUSE OF SAMSONITE. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačene sve do tada ostvarene transakcije i popusni razred.
Korisnik kartice je u obavezi da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka.

Potpisom pristupnice potpisnik prihvata sve uslove aktuelnog Pravilnika za dobijanje i korišćenje HOUSE OF SAMSONITE klub kartice.

 

INFORMACIJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (HOUSE OF SAMSONITE KLUB KUPACA)

Ove odredbe o poverljivosti se odnose na poverljivost svih informacija i podataka postavljenih u okviru Brand Point d.o.o. HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca, a koje su na bilo koji način prikupljene od korisnika.
BRAND POINT D.O.O. se obavezuje da će kao organizator HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca i izdavalac kartica u potpunosti i na svaki način zaštititi privatnost korisnika, a u vezi sa ostavljanjem ličnih podataka vezanih za BRAND POINT D.O.O. HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca.
Neophodno je da pročitate i da se informišete na koji način štitimo Vašu privatnost i koja sredstva koristimo u tu svrhu. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na bilo koji od kontakata BRAND POINT D.O.O. navedenih na web stranici izdavaoca www.brandpoint.rs ili u bilo kom maloprodajnom objektu izdavaoca.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu. 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Prihvatanjem učešća u programu lojalnosti HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca prihvatate uslove korišćenja i potvrđujete da ste potpuno razumeli sve uslove i način zaštite Vaših podataka.
BRAND POINT D.O.O. ima pravo da ovu odredbu o poverljivosti podataka izmeni. Takva izmena odredbe o poverljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na našoj Internet stranici. Korisniku se preporučuje da povremeno proveri da li ima određenih izmena vezanih za poverljivost informacija i podataka, jer svako korišćenje HOUSE OF SAMSONITE klub kartice nakon izmene podrazumeva da ste upoznati sa promenama i da se slažete sa njima.
BRAND POINT D.O.O. prikuplja identifikacione lične i nelične podatke o korisnicima u smislu obaveznih podataka za identifikaciju i neobaveznih podataka a prema formularu Pristupnica za klub karticu HOUSE OF SAMSONITE.
Identifikacioni lični podaci su podaci koji identifikuju korisnika, a o dnose se na kreiranje korisničkog naloga, kupovinu i korišćenje poklon kartica, korišćenje benefita programa lojalnosti, podnošenje reklamacija na osnovu HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca, učestvovanje u posebnim promotivnim akcijama ili konkursima i bilo kakvim drugim aktivnostima gde se zahteva dodatno identifikovanje korisnika. Uključivanje u takve aktivnosti podrazumeva vašu saglasnost. U zavisnosti od neophodnosti podataka za određene aktivnosti, deo potrebnih podataka može biti na dobrovoljnoj osnovi, a deo podataka obavezan. Važno je ste upoznati sa činjenicom da nikada niste u obavezi da pristanete na davanje bilo koje informacije o sebi ukoliko to ne želite.
Ako ne prihvatite davanje neophodnih, a obaveznih podataka, BRAND POINT D.O.O. vam neće dopustiti učestvovanje u HOUSE OF SAMSONITE klubu kupaca ili navedenim akcijama.
Vaše identifikacione podatke ćemo koristiti samo u cilju unapređenja rada HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca i kompletnog pružanja usluga na najvišem nivou.
Vaše podatke ćemo koristiti takođe, u svrhu direktnog oglašavanja registrovanim korisnicima programa a u cilju potpuno javnog i otvorenog delovanja, a gde su korisnici u potpunosti zaštićeni.
BRAND POINT D.O.O. može iskoristiti ove podatke za rešavanje problema, administraciju HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca ili kompletnu analizu u skladu sa zakonom, kao i za saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Takođe, možemo podeliti ove podatke sa našim ovlašćenim pružaocima usluga i oglašivačima u svrhu provere efikasnosti naših oglasnih kampanja.
Sve Vaše lične podatke možemo koristiti samo po zakonu Republike Srbije te se takođe, obavezujemo na zaštitu tih istih podataka svih strana po već navedenim zakonima.
BRAND POINT D.O.O. može deliti Vaše podatke sa Partnerima u svrhu poboljšanja ponude, usluge i vrednosti proizvoda, ali samo onda kada na to pristanete Vašim uključivanjem u navedenu aktivnost. Na ovaj način pristajete da sa pružaocem usluge podelimo Vaše ime, e-mail adresu i grad u kom živite.
BRAND POINT D.O.O. može pružati svoje usluge i proizvode preko treće strane i u tom slučaju podeliti sve podatke potrebne za potpunu uslugu i Vaše zadovoljstvo, ali se automatski i ta treća strana obavezuje na poštovanje svih zakona i propisa o zaštiti i poverljivosti podataka u svakom pogledu i može ih koristiti isključivo i samo uz Vašu saglasnost u druge svrhe. Na primer, kada kupujete robu i vršite plaćanje putem platne kartice podatke o Vašoj platnoj kartici predajemo banci koja je karticu izdala kako bi potvrdili plaćanje i ako je potrebno, u slučaju da radimo i isporuku, dajemo Vašu adresu službi za isporuke kako bi isporučili tu uslugu.
BRAND POINT D.O.O. može podeliti vaše podatke u svrhu naše zaštite i zaštite drugih.
BRAND POINT D.O.O. takođe, može otkriti identifikacione lične podatke kad veruje da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati usklađenost s ovom Izjavom o poverljivosti podataka ili drugim ugovorima ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca, njihovih drugih korisnika ili trećih lica. BRAND POINT D.O.O. može otkriti ili deliti identifikacione nelične podatke sa partnerima, partnerskim kompanijama i oglašivačima za posebna istraživanja (npr. pol, starosno doba), ali koje ne uključuju identifikacione lične podatke.
Važno je da uzmete u obzir da se ovde ne radi o identifikovanju ličnih podataka, nego samo o sažetim aktivnostima vezanim za HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca. Ovi podaci se skupljaju u naše ime, pa stoga predstavljaju naše vlasništvo i samo ih mi koristimo.
BRAND POINT D.O.O. vam preporučuje da što pre dopunite vaše identifikacione lične podatke u slučaju njihove promene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje podataka o vašem korisničkom nalogu. Međutim, ne možete izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca.
Kao deo aktivnosti u okviru HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca, BRAND POINT D.O.O. traži Vašu dozvolu za slanje administrativnih i promotivnih e-mail/SMS poruka. Ne možete isključiti primanje administrativnih e-mail poruka. "Administrativne e-mail poruke" se odnose na korisničku aktivnost HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca, i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim nalogom, zahteve ili pitanja, kao i poruke u vezi sa kupovinom proizvoda.

Promotivne e-mail poruke oglašavaju naše proizvode, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge naših oglašivača i partnerskih firmi. BRAND POINT D.O.O. šalje promotivne e-mail poruke korisnicima koji su se registrovali. Ukoliko ne želite da primate promotivne e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registrovanja možete nas obavestiti o otkazivanju primanja promotivnih e-mail poruka slanjem e-mail poruke na [email protected].

 

OPŠTI USLOVI ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

OPŠTE ODREDBE

Opšti uslovi zaštite ličnih podataka odnose ne na lične podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korišćenjem web stranice www.brandpoint.rs obrađeni, odnosno prikupljeni i sačuvani od strane BRAND POINT D.O.O. Jurija Gagarina 231, Beograd, PIB 109379528 (dalje u tekstu: BRAND POINT D.O.O.) od korisnika fizičkog lica kao ispitanika. BRAND POINT D.O.O. lične podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih porudžbina kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, primene sistema nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
BRAND POINT D.O.O. kao pružalac usluga web stranice www.brandpoint.rs zauzima se za zaštitu privatnosti i ličnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opšte uslove poslovanja kako bi lakše razumeli koje podatke BRAND POINT D.O.O. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.
Ukoliko korisnik ima bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka, može da se obrati lično BRAND POINT D.O.O. na adresu elektronske pošte [email protected]
Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opšte uslove zaštite ličnih podataka. Davanjem ličnih podataka putem web stranice www.brandpoint.rs i pristankom na Opšte uslove poslovanja putem web stranice www.brandpoint.rs korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže s Opštim uslovima zaštite ličnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korišćenje svojih ličnih podataka u skladu s Opštim uslovima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Opštim uslovima poslovanja i Opštim uslovima zaštite ličnih podataka, dužan je da napusti i ne koristiti web stranicu www.brandpoint.rs
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Opštim uslovima zaštite ličnih podataka primenjuju se Opšti uslovi poslovanja web stranice www.brandpoint.rs.

PROMENE OPŠTIH USLOVA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

BRAND POINT D.O.O. može da izmeni ili dopuni Opšte uslove zaštite ličnih podataka u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na web stranici www.brandpoint.rs. Izmene i dopune Opštih uslova zaštite ličnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.brandpoint.rs.
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obavezan pre svakog davanja ličnih podataka da pregleda i prouči važeće Opšte uslove zaštite ličnih podataka koji su dostupni na web stranici www.brandpoint.rs.

LIČNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Tokom Vaše posete sajtu www.brandpoint.rs možemo prikupiti vaše lične podatke koje su neophodne da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vaše robe. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo proizvode i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahteva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo, unapredili rad websajta, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavili kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona. Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke. U sledećim odeljcima ćemo Vam izložiti načine i razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja websajta.

Na internet stranici www.brandpoint.rs BRAND POINT D.O.O. prikuplja sledeće lične podatke ispitanika: ime i prezime, lozinka, broj telefona, adresa, adresa elektronske pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, pol, zanimanje, datum rođenja, ima firme i PIB samo za pravna lica.
Uvid u lične podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svog opisa posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa BRAND POINT D.O.O. sledeće osobe: pravna lica koja učestvuju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su kuriske službe dostave, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa BRAND POINT D.O.O., javne ustanove koje zahtevaju dostavu ličnih podataka u skladu sa propisima koji obavezuju BRAND POINT D.O.O., a o čemu BRAND POINT D.O.O. vodi evidenciju o ličnim podacima.
Kupac daje saglasnost da BRAND POINT D.O.O. može da obrađuje date lične podatke za potrebe ličnih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obaveštavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informisanja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. BRAND POINT D.O.O. navedene podatke može da deli sa trećim licima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i BRAND POINT D.O.O. te sprečavanja eventualnih zloupotreba, potrebe što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga BRAND POINT D.O.O. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. BRAND POINT D.O.O. će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno u svrhe predviđene ovim Opštim uslovima poslovanja. 
BRAND POINT D.O.O. će osigurati da se lični podaci korisnika drže na sigurnom mestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašćeno korišćenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmena ličnih podataka), kojem mogu da pristupe samo ovlašćene osobe BRAND POINT D.O.O. 
BRAND POINT D.O.O. se obavezuje da korisnicima omogući pristup njihovim ličnim podacima koje poseduje kako bi osiguralo da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani. 
Ukoliko korisnici zatraže ispravku ili brisanje njihovih ličnih podataka, BRAND POINT D.O.O. će takve podatke izmeniti ili ukloniti. 
BRAND POINT D.O.O. potrebne lične podatke prosleđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke porudžbine kupca ili za potrebe adresiranja štampanog reklamnog materijala.
BRAND POINT D.O.O. ne snima niti čuva transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. 
BRAND POINT D.O.O. će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno u svrhe predviđene ovim Opštim uslovima poslovanja.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.brandpoint.rs kao što su otvaranje korisničkog računa, korišćenje internet prodavnice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, učestvovanje u konkursima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, BRAND POINT D.O.O. može od korisnika da zatraži davanje određenih dodatnih ličnih podataka. U tom slučaju, pre davanja dodatnih ličnih podataka korisnik je u obavezi da prouči Opšte uslove zaštite ličnih podataka i pristane na njihovu primenu u odnosu na dodatne podatke.
U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki od traženih podataka se određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne pruži obavezne podatke za aktivnost koja ih zahteva, istom neće biti dopušteno da se uključi u tu aktivnost.
BRAND POINT D.O.O. prikuplja i koristi ličine podatke kako bi korisnicima omogućio korišćenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.brandpoint.rs, unapredio rad web stranice www.brandpoint.rs, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi slanja marketinških obaveštenja, poboljšao oglašivačke i promotivne aktivnosti i analizirao upotrebu internet stranice www.brandpoint.rs. Takođe, lični podaci mogu da se koriste za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.
Davanjem ličnih podataka i prihvatanjem Opštih uslova zaštite ličnih podataka korisnik pristaje da ga BRAND POINT D.O.O. obaveštava o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE LIČNIH PODATAKA

Davanjem ličnih podataka na osnovu Opštih uslova zaštite ličnih podataka korisnik pristaje da njegove lične podatke BRAND POINT D.O.O. daje na korišćenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, sprovođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te slanja marketinških obaveštenja.
Bilo kakvo drugo davanje ličnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVKE LIČNIH PODATAKA

BRAND POINT D.O.O. smatra da svaki ispitanik treba da ima mogućnost da osigura ispravnost, tačnost i ažuriranost svojih ličnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi lični podaci nepotpuni, netačni ili nisu ažurirani, može da kontaktira BRAND POINT D.O.O. slanjem elektronske poruke na [email protected] i da zatraži odgovarajuću dopunu, izmenu ili brisanje ličnih podataka.
BRAND POINT D.O.O. preporučuje korisnicima da u slučaju promene ličnih podataka, iste što pre ažuriraju. Takođe, korisnici mogu da zatraže brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

BRAND POINT D.O.O. kao prodavac proizvoda i usluga na websajtu www.brandpoint.rs ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Vaše lične infrmacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa ovom politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili. Korisnik ličnim podacima na web stranici www.brandpoint.rs može da pristupi pomoću lozinke i adrese elektronske pošte.

POVERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opšti uslovi zaštite ličnih podataka odnose se samo na upotrebu i korišćenje podataka koje BRAND POINT D.O.O. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima može da se pristupi putem web stranice www.brandpoint.rs imaju svoje izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korišćenja i objavljivanja. Ukoliko preko web stranice www.brandpoint.rs korisnik poseti jednu ili više drugih web stranica, BRAND POINT D.O.O. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o poverljivosti podataka te stranice. BRAND POINT D.O.O. nije odgovorno za načine i uslove rada trećih strana.

OSTALI PODACI

Osim ličnih podataka, BRAND POINT D.O.O. može od korisnika da zatraži i druge podatke kojima isti ne može da se identifikuje pa se ne smatraju ličnim podacima (na primer podaci o načinu korišćenja stranica, računara, internet pretraživača, interesovanjima, hobijima, aktivnostima), a koje BRAND POINT D.O.O. omogućavaju kvalitetnije, preciznije i personalnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice i dodatno usmeravanje i prilagođavanje njenog sadržaja korisnicima. Na osnovu tih podataka BRAND POINT D.O.O.  saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

PRIVATNOST KORISNIKA

BRAND POINT D.O.O. obaveštava korisnike da web stranica www.brandpoint.rs koristi kolačiće (cookies) kako bi mogla da osigura najbolji mogući kvalitet usluge.
Kolačići u pretraživaču korisnika omogućavaju BRAND POINT D.O.O. da osigura rad svih funkcija internet portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom poseta stalno poboljšava internet portal.
Na koji način se kolačići (cookies) čuvaju, korisnik može da podesi u podešavanjima svog pretraživača. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, BRAND POINT D.O.O. mora da  sačuva na računaru korisnika malu količinu informacija (kolačića - engl. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, ali prema regulacijama Evropske unije od 25.03.2011. BRAND POINT D.O.O. je obavezno da pre čuvanja kolačića zatraži pristanak korisnika. Korišćenjem web stranice www.brandpoint.rs korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može da pregleda web stranicu, ali neke od njenih mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

ŠTA JE KOLAČIĆ?

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Navedeno omogućava BRAND POINT D.O.O. da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu da čuvaju širok niz informacija uključujući lične informacije (kao što je ime ili adresa elektronske pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti sačuvana jedino ako korisnik navedeno omogući - web stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu da pristupe drugim podacima na računaru korisnika. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ukoliko ne želite da naš websajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web pretraživačara Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web pretraživača.

Preuzmite Opšte uslove poslovanja